Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş’ un Basın açıklaması

Anadolu insanının tarihinde göç olgusu önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda 1961 iş gücü anlaşmasıyla
başlayan süreç son yüzyılda Anadolu’dan Avrupa’ya gerçekleşmiş en kapsamlı göç olarak tezahür
etmiştir. Avrupa’daki Anadolu insanının hikayesi hem doğdukları hem doydukları yeri vatan belleyenlere
dairdir.

Türk toplumu bilim insanları , sanatçıları , entellektüelleri ve sivil toplum kuruluşları ile Avrupa’ya önemli
katkılar sağlamış ve bu kültür havzasının bir parçası haline gelmiştir. Bu bağlamda Uluslararası
Demokratlar Birliği (UID) çok kültürlü Avrupa‘ya entegre, önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak
çalışmalarını yürütmekte , kültürler ve toplumlar arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Bu
önemli kurumun 7. olağan kongresinde genel başkanlık görevini şahsıma tevdi eden kıymetli
delegelerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Anadolu insanının bütün renklerini yansıtan , Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla,Çerkeziyle, Alevisiyle,
Sunnisiyle,Kadınıyla Erkeğiyle,Yaşlısıyla,Genciyle bütün kesimleri kucaklayan bir yönetim anlayışı
içerisinde vatandaşlarımıza hizmet etme gayreti içersinde olacağım.
Toplumumuz ile kuracağımız sağlıklı bir ilişki, Avrupa’daki geleceğimizin en güzel bir biçimde
şekillenmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda şahsıma bu önemli sorumluluğu layık gören kardeşlerime
tekrar teşekkür ediyorum.

En derin saygılarımla
Köksal Kuş
UID Genel Başkanı

PDF dosyası