Almanya Genel Seçimleri Daha Fazla Bilgi

Hakkımızda


2004 yılında Köln’de UETD – Union of European Turkish Democrats ismi altında kurulan ve tüm dünyadan gelen taleplere cevap verebilmek için, 20 Mayıs 2018’de Bosna Hersek’te gerçekleşen, 6. Olağan Genel Kurulu ile ismini UID – Union of International Democrats olarak değiştirerek bir dünya teşkilatına evrilmiştir.

Bugün UID’nin 17 ülkede 253 şube ve temsilciliği bulunmaktadır. Faal olunan ülke sayısı 2023 yılına kadar dünya çapında hızla artacaktır. UID, Türklerin ve kardeş toplulukların ilişkilerini küresel çapta güçlendirerek ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis edecektir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, farklı uluslara, kültürlere veya dinlere mensup insanların, toplumsal yaşamın her alanına katılım sağlayan ve toplumu şekillendiren, eşit haklara sahip bireyler olmasıdır.

UID bu vizyona ulaşmak için, tüm dünyada Türklerin ve kardeş toplulukların yaşadıkları ülkenin toplumuna intibakını destekleyen çalışmalar yapmaktadır. Kurumsal çalışmalarımızın temelini farklılıklara saygı ve karşılıklı anlayış oluşturmaktadır.

Bundan dolayı UID, temsil ettiği gurubun ihtiyaçlarını ve haklarını gözeten bir sivil toplum kuruluşu olmayı, önyargıları gidermeyi ve toplumun huzuru için dünya çapında farklı kurumlarla iş birliği içinde olmayı kendine görev edinmiştir. UID faal olduğu ülkeler ile Türkiye arasında bir köprü vazifesi görüp, ülkeler arası ilişkilere katma değer sağlamaktadır.

×