COVID-19 Daha Fazla Bilgi Yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa`ya yayılmaya başlamasının
hemen ilk günlerinden itibaren, teşkilat mensupları, vatandaşlarımız
ve içinde yaşadığımız topluma dönük bazı acil karar ve tedbirler alınmıştır.

Disiplin Kurulu

Genel Merkez Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir ve 3 üyesi bulunmaktadır. Her seviyedeki hakiki ve hükmi şahısların söz, fiil, ve eylemlerinin kanunlara ve dernek tüzüğüne uygunluğunu denetler. İlgililer hakkında UID üyeleri adına hüküm verir.

Kurul, disiplin cezasını gerektirecek bir olay karşısında en geç bir hafta içince toplanır ve gerekli kararları bir hafta içerisinde alır, uygular ve karar raporuna işler. Kurul kararları oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Genel Başkan
karar verir. Disiplin cezaları ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Orhan Buyurman

Disiplin Kurulu


 

Bayram Keskin

Disiplin Kurulu


 

Bekir Sipahi

Disiplin Kurulu


 

×