Almanya Genel Seçimleri Daha Fazla Bilgi

Hakkımızda

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), 2004 senesinde Almanya`nın Köln kentinde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ismiyle kurulmuş gönüllülük esaslı bir sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan`ın teşrifleriyle 2018 yılı Mayıs ayında Saraybosna`da gerçekleşen 6. Olağan Genel Kurulunda yeni ismini almış olan UID, bugün 17 ülkede 38 bölge teşkilatıyla 253 şube ve temsilcilik sayısına ulaşmıştır.

Bulunulan ülkenin dernekler kanununa göre faaliyet gösteren UID, yurtdışında yaşayan Türklerin ve kardeş toplulukların siyasal, sosyal ve kültürel gelişimini sağlayarak, bulundukları ülkelerdeki etkinliklerini arttırmayı hedeflemektedir. UID’nin gayesi, özellikle Avrupa ve gönül coğrafyamızdaki soydaş ve akraba topluluklarımızın, değerleri doğrultusunda kimliklerini güçlendirmek ve insanlığın ortak evrensel degerleriyle bir arada yaşamı desteklemektir.

Anadolu kültüründen gelen çok kültürlülük olgusunu dünyaya tanıtmak ve İslamofobi’ye karşı etkin bir çalışma yürütmek, diasporadaki varlığımız ve geleceğimiz açısından büyük önem arz etmektedir.

UID, bulunulan ülkelerde birlikte yaşam projesine inanmakta ve buna katkı sağlamayı hedeflemektedir.


UID‘nin Temel Amaçları

 

1. Yurtdışında yaşayan Türklerin ve akraba toplulukların bulunulan ülkelerdeki uyum sürecine katkıda bulunmak; içinde yaşanılan toplumla oluşan bağları daha ileri noktalara taşımak.

2. İçinde yaşanılan ülke toplumunun asli bir parçası olmak için farklı alanlarda etkili olmasını sağlamak. Demokratik ve aktif katılımın yaygınlaşmasını destekleyip, çok kültürlü, çoğulcu ve barışçıl yaşam mesajının yerleşmesine katkı sunmak.

3. Başta gönül coğrafyamız olmak üzere bütün yeryüzünün ortak insanlık ufkunun temsiliyle, insanımızın, kimliklerine ve değerlerine yabancılaşmadan yaşadıkları ülkelerde siyaset, ekonomi ve sosyal alanlarda etkin olmalarını teşvik etmek.

4. Yurtdışında yaşayan Türk toplumunun sorunlarının çözümüne dair çalışmalar yürütmek.

5. Hem AB yolundaki Türkiye’yi hem de Avrupa ülkelerini rahatlatacak çözümler üretmek.

×