Siyasal Katılım Raporu 2017

UETD 2017 Siyasal Katılım Raporu açıklandı.

Almanya, Fransa ve Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenli gençlerin siyasal tercihleri, tecrübeleri ve aidiyetleri ile ilgili veriler raporda sunulmaktadır.

Araştırmaya katılanlar 18-40 yaşları arasında eşit oranda kadın ve erkekten oluşmaktadır. Yaşadıkları ülkelerde doğmuş, yaşadığı ülkenin vatandaşlığına, Türk vatandaşlığına veya çifte vatandaşlığa sahip olan Türkiye kökenliler arasında yapılan araştırmada, katılanların coğunluğu hem yaşadığı ülke politikası hem de Türkiye politikası ile ilgileniyorlar. Siyasi katılım siyasete duyulan ilgiye oranla zayıf ve beşte bir ile üçte bir oranları arasında değişkenlik gösteriyor. Yaşanılan ülke seçimlerine katılım ile Türkiye seçimlerine katılım arasında büyük bir farklılık bulunmuyor.

Ezici çoğunluk yaşadığı ülkede merkez sol partilere oy verirken Türkiye seçimlerinde merkez sağ partilere oy vermeyi tercih ediyor.

Siyasi partilere üyelik oranı dikkat çekecek düzeyde düşük.

Araştırmaya katılanların çoğu yaşadığı ülkede ayrımcılığa maruz kaldığını ifade ediyor. Yine de çoğunluk kendini hem doğduğu ve yaşadığı ülke üzerinden, hem de Türk kimliği üzerinden tanımlıyor.

 

UETD_2017 Siyasal Katılım Raporu

Bizi takip edin