ABD Başkanı Joe Biden´ın 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanıdığını açıklaması hukuki temeli olmayan talihsiz bir açıklamadır . Tarihi gerçekliklerle örtüşmeyen ve tamamen siyasi saiklerle kullanılan bu ifadelerin bilimsel ve hukuki dayanağı yoktur.

ABD Başkanı Joe Biden´ın 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanıdığını açıklaması hukuki temeli olmayan talihsiz bir açıklamadır . Tarihi gerçekliklerle örtüşmeyen ve tamamen siyasi saiklerle kullanılan bu ifadelerin bilimsel ve hukuki dayanağı yoktur.

1915 olayları ile alakalı, uluslararası hukukta tanımlanmış olan soykırım ifadesinin kullanılabilmesini gerektirecek şartların hiçbiri mevcut değildir. Bu talihsiz açıklama tamamen Türkiye aleyhtarı çevreleri memnun etmeye yönelik atılmış siyasi bir adımdır. Türk toplumunu hedef alan bu tip söylemlerin Türkiye karşıtlığı için bir araç olarak kullanılması ve uluslararası kamuoyunda propaganda malzemesi yapılması da kabul edilemez.

Nesnellikten ve bilimsellikten uzak bu tip siyasi açıklamalar toplumlar arasında ayrıştırıcı bi etki oluşturmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince de tartışmalı niteliği açıkça ortaya konulan bu olay ile alakalı Joe Biden tarafından yapılan açıklamalar tamamen tarihi çarpıtma girişimidir. Ayrıca Türkiye tarafından 1915 olaylarının bilimsel anlamda ele alınması ve aydınlatılmasına yönelik olarak 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisi, Ermeni tarafınca kabul edilmemiştir.

Uluslararası Demokratlar Birliği bu haksız söylemlerin Türk toplumu için bir baskı enstrümanı olarak kullanıldığını müşahade etmekte ve bu ithamların bir an önce son bulmasını istemektedir.

Avrupalı Türkler, Türk ve Ermeni halkları arasında barış ve hoşgörüyü merkeze alan bir gelecek tahayyülü düsturuyla, tarihi gerçeklikleri gün yüzüne çıkaracak hakkaniyetli bir yüzleşme talep etmektedirler.

Tarihi sürecin adil bir şekilde incelenmesi, Türk milletinin hafızasında derin yaralar bırakan, o dönemde Türk`lere yönelik gerçekleştirilmiş katliamları da gün yüzüne çıkaracaktır. Bu itibarla, ABD Başkanı’nın bilimsellikten uzak ve tarihi çarpıtmaya yönelik yaptığı bu açıklamanın hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur.