Almanya Genel Seçimleri Daha Fazla Bilgi

Yönetim Kurulu

MERKEZ YÖNETİM KURULU (MYK) Genel Başkan, Genel Sekreter ve 8 Genel Başkan Yardımcısından oluşur.

MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU (MKYK) Genel Kurul tarafından seçilir. 25 asil üyeden oluşur.
MKYK üyeleri arasından 10 kişilik MYK üyeleri belirlenir.

×