COVID-19 Daha Fazla Bilgi Yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa`ya yayılmaya başlamasının
hemen ilk günlerinden itibaren, teşkilat mensupları, vatandaşlarımız
ve içinde yaşadığımız topluma dönük bazı acil karar ve tedbirler alınmıştır.

Vizyon ve Hedefler


Irkçılık, İslam düşmanlığı ve Antisemitizm ile mücadele

Kurumumuz ırkçılık, İslam düşmanlığı ve antisemitizm ile mücadeleyi çalışmalarının merkezine koymaktadır.

 

Yerel seçimlerde oy kullanma hakkı

Oy kullanma hakkının tanınması toplumla özdeşleşmeyi güçlendirir, yurttaşlık bilinci ile sivil toplum angajmanını ve katılımı arttırır.

 

Göçmen kökenli gençlerin desteklenmesi

Küreselleşen dünyada çok dillilik ve çok kültürlülük bireye ayrıcalık sağlamaktadır.

 

Göçmenlerin katılımını teşvik etmek

Biz, göçmen kökenlilerin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel katılımını önemsemekte ve desteklemekteyiz.

 

Irkçılık, İslam düşmanlığı ve Antisemitizm ile mücadele

İnsanların; dinleri, dilleri, renkleri ve etnik kökenleri nedeni ile uğradıkları ayrımcılık, toplumsal barış için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Müslümanlara ve Yahudilere yönelik aşağılayıcı  sözlerin  kullanılması ve saldırıların yapılması ne yazık ki istisnai durumlar değildir. Bugüne değin birçok kez ırkçı ideolojinin toplumun merkezine nüfuz ettiğine şahit olunmuştur. Irkçı saldırıların sayısının artması ve medyada kullanılan İslam karşıtı söylemler ırkçılığın toplumun merkezine yerleştiği gerçeğini kanıtlamaktadır.

Almanya Federal Kriminal Dairesi kayıtlarına göre  2015 yılında sadece Almanya’da ibadethane ve camilere 75 ırkçı saldırı yapılmıştır. 2017 yılındaysa sırf camilere ve müslümanlara olan saldırıların sayısı 950’ye yükselmiştir.

Dünya çapında ve özellikle Avrupa’da gözlemlenen ırkçılık, demokrasimiz ve ortak değerlerimiz için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle kurumumuz ırkçılık, İslam düşmanlığı ve antisemitizm ile mücadeleyi çalışmalarının merkezine koymaktadır.

 

Çifte vatandaşlık hakkının tanınması

Çok kültürlülük toplumumuzun yaşam realitesidir. Ancak, çifte vatandaşlık hakkının tanınması bu realiteye uygunluk göstererek kimlik çatışmalarını önleyecektir.

 

İslam’ın resmi din olarak tanınması

İslam ve Müslümanlar, tüm dünyada toplumun ve yaşamın ayrılmaz birer parçasıdır. Sadece Avrupa’da yaklaşık 7 milyon Türk yaşamakta ve büyük bir çoğunluk kendini Müslüman olarak tanımlamaktadır. İslam’ın resmi din olarak tanınması Avrupalı kurumlar ve çoğunluk nezdinde toplumda hak ettiği saygıyı ve diğer semavi dinler gibi eşit değeri görmesini sağlayacak toplumsal barışa katkı sağlayacaktır.

 

Yerel seçimlerde oy kullanma hakkı

Belediye seçimlerinde oy kullanma hakkının tanınması toplumla özdeşleşmeyi güçlendirir, yurttaşlık bilinci ile sivil toplum angajmanını ve katılımı arttırır. Biz bir şehirde kalıcı olarak yaşayan tüm yabancı vatandaşların belediye seçimlerinde oy kullanabilme hakkını savunmakta ve bu hakkı elde edebilmek için seçim yasasının değiştirilmesini talep etmekteyiz.

 

Göçmenlerin katılımını teşvik etmek

Katılım, kendini toplum ile özdeşleştirmeye ve daha fazla sivil toplum çalışmaları içerisinde sorumluluk almaya yol açmaktadır. Biz, göçmen kökenlilerin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel katılımını önemsemekte ve desteklemekteyiz.

 

Resmi daireler, devlet kurumları ve bürokraside çok kültürlülük

Topluma intibak iş hayatına katılım ile gerçekleşir. Özellikle devlet kurumları meslek eğitimi imkânı sunarken çok kültürlü gençleri istihdam ederek öncü rolü üstlenmelidir. Biz bürokrasideki çok kültürlülüğün yerleşmesi için kota sisteminin gerekliliğini savunmaktayız.

 

Çift dilli eğitim

Çok dillilik büyük bir potansiyel ve kaynaktır. Anadile hâkim olmak ve geliştirmek, başka dilleri öğrenmek için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Çift dilli eğitim, anaokulunda başlamalı ve öğrenim hayatının her aşamasında ilerletilmeli ve desteklenmelidir.

 

Göçmen kökenli gençlerin desteklenmesi

Küreselleşen dünyada çok dillilik ve çok kültürlülük bireye ayrıcalık sağlamaktadır. Biz Türk kökenli gençlerimizin anadilini ve yabancı dil öğrenimini destekliyor, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında öğrenci değişim programlarının yoğunlaşmasını, okul, meslek okulu ve yüksek okul diplomalarının iki taraflı tanınmasını talep ediyoruz.

 

Kentleşme ve entegrasyon

Getto ve etnik ayrışmanın oluşması topluma intibakı kolaylaştıran kentleşme politikaları ile engellenebilir. Mevcut olan getto mahalleler ve bölgeler farklı kesimlerin bir arada yaşama kültürüne uygun olarak tasarlanmalı ve teşvik edilmelidir. UID, yaptığı sosyal projeler ile mültecilerin yaşadıkları ülkenin toplumuyla bütünleşmesine önemli bir katkı sağlamayı arzulamaktadır.

 

ASEAN, AB ve Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılım

Rusya, Asya ve Avrupalı Türklerin sosyal, siyasi ve ekonomik katılımının artması ve toplumsal düzeyde daha çok temas kurulması çoğunluk toplum ile bütünleşmeyi hızlandıracak, önyargıları giderecek ve toplumsal barışı sağlayacaktır. UID, bu sebeple Türkiye’nin ASEAN, AB ve Şanghay İş birliği Örgütüne katılımını desteklemektedir.

×